Rozmiar czcionki :
large default small

Kto jest Online

Szkola Podstawowa w Drazdzewie.jpg
BIP
Strona główna
OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYDZIERŻAWIENIA TERENU INWESTYCYJNEGO

Pragnę zainteresować Państwa ofertą sprzedaży lub wydzierżawienia terenu inwestycyjnego o powierzchni 6,3450 ha z możliwością podziału na działki dowolnej wielkości zgodnie z potrzebami inwestora.Jest to nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Krasnosielc, położona na obrzeżach miejscowości gminnej Krasnosielc w rozwidleniu często uczęszczanych szlaków komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej Przasnysz – Ostrołęka (tranzyt w kierunku wschodnim Łomży i Białegostoku) i dróg powiatowych w kierunku Makowa Maz. i Warszawy oraz w kierunku Chorzel i Olsztyna.

Teren jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod szeroko rozumianą aktywność gospodarczą. Przeznaczenie podstawowe to zabudowa związana z produkcją, przetwórstwem, składami np. siedziby firm prowadzących działalność w zakresie produkcji w tym uciążliwej dla środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, handlu hurtowego, firm logistycznych, obsługi pojazdów mechanicznych oraz szeroko rozumianych usług dla innych podmiotów gospodarczych i ludności.

Wyposażony jest w niezbędne media, tj. sieć energetyczną również średniego napięcia, wodociągową i telekomunikacyjną.

Dogodna lokalizacja, wielofunkcyjność przeznaczenia terenu, dostępność miejscowej kadry pracowniczej oraz przychylność władz samorządowych stanowią niewątpliwie atuty oferowanego terenu.

Serdecznie zapraszam,

Wójt Gminy Krasnosielc

Paweł Ruszczyński

 
Informacja w sprawie dokonywania opłat za odbiór odpadów
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Krasnosielc bądź na rachunek bankowy nr 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010.
 
Segregacja- suche, mokre
Zasady dualnego systemu segregacji odpadów

Firma MPK odbierająca odpady komunalne na terenie Gminy Krasnosielc ponownie przedstawia zasady dualnego systemu segregacji odpadów.  

Czytaj całość
 
Medal dla wójta
25 lipca odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, rozpoczęte mszą św. w kościele pw. św. Brata Alberta. Na podniosłym apelu komendant powiatowy policji insp. Witold Lemański wręczył odznaczenia, medale i awanse dla makowskich policjantów. Wśród nich stanął Paweł Ruszczyński – wójt gminy Krasnosielc, który otrzymał brązowy medal „Za Zasługi dla Policji”, nadany przez ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. To ogromne wyróżnienie dla samego wójta, ale i dla naszej gminy. Medal jest najlepszym dowodem na to, że nasz lokalny samorząd inicjuje i wspomaga działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców.
 
 
Zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim
 
Zawody w biegach przełajowych
Dnia 29 kwietnia w Siedlcach odbyły się finały wojewódzkie w indywidualnych biegach przełajowych.  Zawodnik z amelińskiej szkoły podstawowej - uczeń klasy VI - Mateusz Gwiazda, dobiegł do mety na wysokim 7 miejscu. W kategorii chłopców rocznika 2001 na dystansie 1000m wystartowało ponad 80 osób.  Z gminnego gimnazjum w Krasnosielcu natomiast wystartował uczeń Marcin Rybacki uzyskując wcześniej awans na szczeblu powiatu i międzypowiatu. Ostatecznie Marcin zajął 33 miejsce na 66 startujących w swoim roczniku z całego województwa mazowieckiego.
Również w finałach wojewódzkich, tym razem w indywidualnym tenisie stołowym, wzięła udział uczennica klasy IV, Natalia Ryłka. Spośród 12 zawodniczek z naszego województwa, Natalia zajęła bardzo dobre  6 miejsce. Tenisiści z gimnazjum: Adrian Klik i Artur Larenta także wzięli udział w 58 Turnieju im. Janusza Strzałkowskiego, zajmując V i VI miejsce

Czytaj całość
 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu jest w trakcie realizacji projektu systemowego „Nowe umiejętności – nowa szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy etap zajęć z doradcą zawodowym zakończył się 14 kwietnia br. Warsztaty grupowe były realizowane w wymiarze 40 godzin. Dla każdego z uczestników przewidziane były również konsultacje indywidualne. Dzięki spotkaniom ze specjalistą uczestnicy nabyli wiedzę, która ułatwi im poruszanie się po rynku pracy. Podczas warsztatów beneficjenci ostateczni doskonalili umiejętności autoprezentacji oraz redagowanie dokumentów aplikacyjnych. Ponadto zdobyli wiedzę, która będzie im przydatna w dalszym procesie poszukiwania pracy. Drugi etap zajęć z doradcą zawodowym będzie realizowany w listopadzie br.

Od 8 maja br. rozpoczęły się spotkania z trenerem umiejętności psychospołecznych, które są kolejną formą wsparcia, jaką zostali objęci uczestnicy projektu. Podobnie, jak w przypadku zajęć z doradcą zawodowym warsztaty mają charakter grupowy i indywidualny. Uczestnicy poznają techniki radzenia sobie ze stresem oraz sposoby eliminacji negatywnych emocji. Ponadto spotkania będą obejmowały trening zachowań asertywnych oraz zasady komunikacji interpersonalnej.

Dotychczas realizacja działań projektowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kolejnym wsparciem dla uczestników projektu będzie kurs prawa jazdy kat. B.

Zespół projektowy ma nadzieję, że zaplanowane kursy i szkolenia spotkają się aprobatą osób biorących udział w projekcie.

Pracownik socjalny

Magdalena Kołodziejczyk

Zapraszamy do galerii

 
Wizyta małych „interesantów” w Urzędzie Gminy
W dniu  6 maja 2014 r. do Urzędu Gminy w Krasnosielcu przybyli liczną grupą przedszkolaki z Drążdżewa. Pobyt w urzędzie rozpoczął się od zwiedzania sali konferencyjnej gdzie uroczyście małych przedszkolaków przywitał Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński oraz Sekretarz Gminy Grażyna Rogala, którzy zapoznali dzieci z pracą urzędu. Podczas zwiedzania urzędowych pokoi, jedną z atrakcji była możliwość posiedzenia za biurkiem Wójta i Sekretarza Gminy. Kto wie, może za kilkanaście lat któryś z przedszkolaków zostanie włodarzem tej gminy?
Na zakończenie spotkania wszystkie maluchy zostały obdarowane słodyczami oraz drobnymi upominkami, a Wójt i Sekretarz Gminy w ramach podziękowania za miłe przyjęcie i poświęcony czas od swoich gości otrzymali piękne kwiaty w koszyczku z papierowej wikliny.
 
 
3 Maj
Dnia 30 kwietnia br. odbyła się w szkole w Amelinie uroczysta akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym dniu uczczono święto narodowe, przypomniano ważne fakty z historii Polski z końca XVIII w. oraz wyeksponowano symbole narodowe Polski i zawieszono portrety twórców konstytucji. Program artystyczny na tą uroczystość zaprezentowany został przez uczniów klas IV – VI. Opowieść o doniosłych wydarzeniach historycznych przeplatana była deklamacją wierszy oraz śpiewem pieśni patriotycznych. Uczniowie uświadomili swoim kolegom i koleżankom jak ważna jest ojczyzna, patriotyzm i szacunek do symboli narodowych.
Czytaj całość
 
Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
W dniu 30 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Krasnosielcu odbyła się akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem flagi narodowej i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klas IV i V pod kierunkiem pań: B. Dudek, M. Turowskiej i W. Kuprajtys, przedstawili program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki m.in.: „Żeby Polska”, „Płynie Wisła”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Ojczyzna”. Występujący uczniowie przedstawili sytuację polityczną tamtych czasów i historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W scenkach przedstawiających wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny wystąpiły postacie historyczne: król Stanisław August Poniatowski, Katarzyna Wielka, król Prus Fryderyk Wielki, cesarz Franciszek Józef, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Słowa i muzyka prezentowane na uroczystości wprowadziły podniosły nastrój wśród słuchaczy. Wszyscy wzbogacili swoją wiedzę o burzliwej  historii narodu polskiego.
                                                                                                                  
Andrzej Sierak
 
Konkurs „Jan Paweł II w oczach dziecka”
W dniu 30 kwietnia br. w PSP w Amelinie rozstrzygnięto szkolny konkurs pt. „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Na konkurs wpłynęło 14 prac plastycznych, 4 prezentacje multimedialne oraz jeden wiersz. Poniżej przedstawiamy uczniów wyróżnionych w poszczególnych kategoriach:
klasy I – III: Karolina Budna, Maciej Ryłka, Mikołaj Gwiazda, Oliwia Mroczkowska, Karol Mroczkowski, Damian Gołota;
klasy IV – VI: Adam Rosiak , Paweł Skoroda, Bartosz Budny, Natalia Ryłka, Marcin Walendziak.
Nagrody ufundował ksiądz proboszcz Szczepan Borkowski. Serdecznie dziękujemy.
 
 
Gminny Dzień Strażaka
Ratowanie zdrowia, życia, mienia ludzkiego, ofiarność niesienia pomocy potrzebującym, często z narażeniem własnego bezpieczeństwa to działania, które na stałe wpisane są w służbę strażacką.
4 maja br. w Krasnosielcu odbyły się obchody Św. Floriana – tj. Dnia Strażaka z udziałem wszystkich gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą odprawił miejscowy proboszcz Andrzej Golbiński. Po zakończonym nabożeństwie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i przedstawicieli wszystkich jednostek strażackich ulicami gminnej miejscowości. W tym chłodnym dniu serca strażaków i widzów rozgrzały mażoretki, które pod kierunkiem Agnieszki Gałązka reprezentowały układy rewiowo – marszowe w takt muzyki orkiestry dętej z Pienic. Wszyscy strażacy oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m. in.: Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Warszawie – Ryszard Dziadak, Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie i Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Marian Krupiński, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Makowie Maz. – Waldemar Zabielski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Marek Modzelewski, Kierownik Posterunku Policji w Krasnosielcu – Grzegorz Trojanowski, przedstawiciel PZU – Hanna Kutryb dumnie zebrali się na placu przed strażnicą OSP Krasnosielc.

Czytaj całość
 
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 2 maja 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Rakach odbył się apel z okazji obchodów ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczniowie klasy V i VI opowiedzieli młodszym kolegom i koleżankom o okolicznościach uchwalenia Konstytucji Majowej jako pierwszej ustawy zasadniczej w Europie oraz o jej znaczeniu dla Polski. Wszyscy z uwagą wysłuchali przedstawienia, a na zakończenie występujących nagrodzili brawami.
Na zakończenie pani dyrektor odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczniów i nauczycieli z okazji majowych świąt.
 
Paulina Zduniak
 
Konkurs ortograficzny
W trosce o podniesienie poziomu poprawności ortograficznej uczniów oraz w celu rozwijania ich zainteresowań polską pisownią w dniu 25 kwietnia 2014r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny w PSP w Amelinie. Uczniowie zmagali się z zadaniami w dwóch kategoriach: I kategoria – kl. I-III i II kategoria – kl. IV-VI. Stopień trudności poszczególnych zadań dopasowany był do kategorii wiekowej uczestników. Aby przypomnieć najważniejsze zasady ortograficzne wszyscy obejrzeli krótką część artystyczną pt. „Wesoła  ortografia”. Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązywania testów. Zadania były różnorodne: ortograficzne krzyżówki i teksty z lukami. W konkursie wzięło udział 12 uczniów po 2 najlepszych z każdej klasy. W zaciętej rywalizacji zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad ortograficznych i umiejętnością zastosowania ich w praktyce. Mistrzem ortografii w kategorii kl. I-III została Julia Gołota z kl. I natomiast w kategorii klas IV-VI - Natalia Ryłka z kl. IV. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali drobne upominki rzeczowe. Gratulujemy uczestnikom, dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.  

Zapraszamy do galerii

 
Dzień Ziemi
W dniu 22 kwietnia br. uczczono Światowy Dzień Ziemi -  największe ekologiczne święto, które obchodzone jest od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata.
W Polsce zapoczątkowano obchody w roku 1990. Uczniowie PSP w Amelinie wraz z przedszkolakami w czwartek 24 kwietnia wybrali się na wycieczkę do lasu. Postanowili spotkać się z panem leśniczym w tym dniu na ścieżce edukacyjnej „Z lasem za pan brat” w Krasnosielcu. Pan leśniczy opowiadał dzieciom o życiu roślin i zwierząt w lasach oraz bardzo ważnej roli ochrony środowiska w życiu człowieka. Podczas spaceru przez las dzieci odpowiadały na pytania leśniczego. Wysłuchały również zaleceń, jak należy zachowywać się w lesie, a także zapoznały się z poradnikiem młodego ekologa. Dzieci miały okazję zobaczyć pracę maszyn przy wyrąbie drzew, zagrać na leśnych cymbałach, spróbować swoich sił na kole fortuny. Całej wycieczce towarzyszyła miła atmosfera, niesamowite wrażenia i zdrowe powietrze. Uczestnicy wyprawy bardzo dziękują panu leśniczemu za poprowadzenie tak ciekawej lekcji przyrody.

Zapraszamy do galerii
 
Kontrola zakończona wynikiem pozytywnym
W kwietniu Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę realizacji zadania pn. „Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc – Pienice – Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława – Ostrołęka poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oprócz drobnych uwag w zakresie zamówień publicznych wynik kontroli był pozytywny.
 
Powstają nowe atrakcje turystyczne

 
Wyłoniono wykonawców nowych produktów turystycznych, które powstaną w ramach projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności w Gminie Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycznej” Obecnie firma Mxnet z Opola prowadzi prace nad budową portalu turystyczno – informacyjnego Gminy Krasnosielc w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Będzie on dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Jednocześnie firma FlashStudio z Osielska opracowuje wirtualny spacer po Gminie Krasnosielc, a firma AGA PRESS zajmuje się wykonaniem folderu turystycznego gminy wraz z pakietem fotografii i wielkoformatowym wydrukiem zdjęć. Ogłoszono również przetarg na budowę przystani kajakowej na Błoniach w Krasnosielcu oraz place rekreacyjne w Chłopiej Łące, Grądach, Karolewie i Woli Włościańskiej. W ramach zadania zostanie zorganizowany festiwal filmowy pn. „Małe Kino Wielkich Braci”.
Projekt zakłada także wykonanie nowego oświetlenia zabytkowego kościoła w Krasnosielcu oraz kościołów w Drążdżewie i Amelinie, a przy obiektach o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym oraz w miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych będą ustawione tablice informacyjne.
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Krasnosielc, a przez to zachęcenie większej liczby turystów do spędzania czasu wolnego na jej terenie.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z działania 6.2. „Turystyka”. Wartość całego zadania to ok. 710 tys. zł., natomiast dofinansowanie wynosi 70,41%.

 
Aukcja Pisanek Wielkanocnych w PSP w Rakach
Niezwykłość Świąt Wielkanocnych polega zapewne na tym, że jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Święto obchodzone na pamiątkę  Zmartwychwstania Jezusa. Pisanki to nieodłączny element Wielkanocy. Nie wyobrażamy sobie wielkanocnego stołu bez kolorowych pisanek. Sposobów zdobienia pisanek jest bardzo wiele, stąd różne określenia tych kolorowych jaj - pisanki, kraszanki, oklejanki, nalepianki, drapanki  i inne.          
W szkole w Rakach po raz kolejny zorganizowano Aukcję Pisanek Wielkanocnych. Wśród licytowanych ozdób wielkanocnych, były piękne jajka ozdobione cekinami, płatkami kwiatów, nitkami, wstążeczkami oraz te cudownie wykonane szydełkiem, a także stroiki wielkanocne z barankiem i zającem z ciasta. Na aukcję przybyli zaproszeni goście: pan Wójt Paweł Ruszczyński, pracownicy UG i GOK-u, radni gminni oraz rodzice. Licytacja przebiegała sprawnie z odrobiną zabawy, gdyż ceny szybko były podbijane przez licytujących. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wycieczki w góry, na którą uczniowie wybierają się już w czerwcu. Bardzo dziękujemy miłym gościom, że zaszczycili naszą szkołę swoją obecnością i ofiarnością. Pragniemy również podziękować wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie tej szlachetnej inicjatywy. Na koniec spotkania pan Wójt i pani Dyrektor złożyli wszystkim życzenia wielkanocne.  Uczniowie otrzymali słodkie upominki za wykonanie licytowanych pisanek. Aukcja pisanek wpisała się już w życie szkoły i wszyscy chętnie uczestniczą w przygotowaniach.      
Magdalena Janowska
 
Światowy Dzień Książki
To doroczne święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO, mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę właśności intelektualnej prawem autorskim. Pomysł święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés.  Dzień 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. W Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek. 23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury światowej. W tym dniu w 1616 r. zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo. Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  jest obchodzony na całym świecie.
W Bibliotece Szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu święto książki było poświęcone czytaniu i czytelnictwu. Bowiem rok 2014 został ogłoszony rokiem czytelnictwa.
W bibliotece odbyło się m. in. spotkanie z przedszkolakami  z grupy 0 z wychowawczynią p. M. Wnuk.  Przedszkolaki  dowiedziały się jak powstaje książka, kto pracuje przy jej powstaniu, rozmawiano też dlaczego warto czytać.
Przez cały dzień można tez było oglądać wystawę „Piękno zdobień książek średniowiecznych” – reprodukcje ze zbiorów biblioteki w Krasnosielcu.
Podczas trwania przerw na ekranach komputerów przedstawiona była prezentacja złożona z cytatów o książce, czytaniu których autorami byli znani pisarze i uczeni.
Wszyscy czytelnicy, którzy w tym dniu wypożyczyli książkę otrzymali zakładkę do książek z cytatami o czytaniu.
                                                                                                                 Andrzej Sierak
 
Dzień Ziemi w krasnosielckim przedszkolu
Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
Inicjatorem Dnia Ziemi w Polsce był poseł Jan Rzymełka z Katowic, który stanął w 1990 r. na czele sztabu ekologów i wówczas przygotowano pierwsze polskie publikacje dotyczące święta Matki Ziemi. Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się w roku 1990.
Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.
Nasze dzieci także uczestniczyły w obchodach Dnia Ziemi w dniu 23 kwietnia. Wychowankowie z grup I, II i III sprzątały teren placu zabaw i otoczenie przedszkola, a także wyrywały chwasty wokół młodego modrzewia posadzonego na placu zabaw 22 kwietnia 2012 r.
Zadaniem domowym naszych dzieci było posadzenie drzewek na własnych posesjach, żeby nasza Ziemia, która jest naszym wspólnym dobrem była piękna i zielona.


                                                                                                                                Anna Godlewska
Dyrektor przedszkola
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 918
Copyright © Gmina Krasnosielc 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.