Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich…

Monitoring

Na budynku Urzędu Gminy Krasnosielc zostanie zainstalowana kamera obrotowa, której zadaniem będzie monitorowanie głównej ulicy Krasnosielca. Jednocześnie w parku, który jest w tej chwili rewitalizowany, planuje się montaż 4 kamer….

Przebudowa ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej

9 czerwca nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu na przebudowę ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i…

Dzień Regionalny

24 maja odbył się Dzień Regionalny w krasnosieleckim przedszkolu. W jego organizację zaangażowali się rodzice, pracownicy oraz same przedszkolaki. Już rana na placu zabaw zrobiło się gwarno i słychać było…

Dzień Strażaka

Po przybyciu orkiestra z Pienic odegrała hymn państwowy, podczas którego poczet flagowy podniósł na maszt flagę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystość poprowadził przedstawiciel PSP druh Roman Olkowski. Prezes Zarządu Gminnego…

Uroczysta majówka

Równie odświętnie przebiegał 3 maja w Krasnosielcu, bowiem tego dnia mieszkańcy uczcili 219. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym…

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Władze gminy przeznaczyły ok. 46 tys. zł na zakup materiałów niezbędnych do wybudowania oczyszczalni. Właściciele posesji, na których powstaną oczyszczalnie, zobowiązani są do pokrycia kosztów budowy. Każda z nich będzie…

Ku czci ofiar katastrofy samolotowej

13 kwietnia reprezentanci Gminy Krasnosielc w osobach wójta, sekretarza i przewodniczącego rady gminy przybyli pod bramę Pałacu Prezydenckiego, aby oddać hołd wszystkim, którzy zginęli w smoleńskiej katastrofie. Złożono symboliczne kwiaty…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »