Wigilia w Rakach

Uczniowie z grupy teatralnej „Raczki” przygotowali program pt. „ Czwarty król”. On też chciał się spotkać z narodzonym Jezusem i podarować mu najcenniejszy skarb jaki miał – rubin. Jednak droga do Króla Miłości nie była prosta, wymagała poświęceń i czasu. Wszystko co miał rozdał potrzebującym. On zaniósł Jezusowi w darze dobre uczynki, pomoc słabym, chorym, biednym, opuszczonym. Dla Chrystusa było to jednak ważniejsze niż najbardziej drogocenne skarby – „ Coście jednemu małemu, biednemu uczynili, mnie uczyniliście”. Tak powitał Jezus starego króla. Każdy biorący udział w uroczystości mógł się zastanowić, czy nasza droga życiowa nie jest podobna do drogi jaką przeszedł czwarty król. Po wzruszającym występie uczniów głos zabrała pani dyrektor Teresa Kaszuba i zaproszenie goście składając wszystkim życzenia. Agnieszka Mikulak

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »