Powstaną nowe drogi

Ogłoszono przetarg na powierzchniowe utrwalenie dróg emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi na następujących odcinkach:
– we wsi Wólka Rakowska 700 mb,
– we wsi Krasnosielc Leśny 930 mb,
– Przytuły – Drążdżewo Małe 1700 mb,
– we wsi Perzanki Borek 690 mb,
– we wsi Papierny Borek (Kalinowo) 625 mb,
– we wsi Łazy 625 mb,
– Raki – Bagienice Folwark 670 mb.
Otwarcie ofert nastąpi 20.08.2009 roku. Jednocześnie informujemy, że Gmina Krasnosielc znalazła się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg na odcinkach: Wólka Rakowska i Przytuły – Drążdżewo Małe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej. Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznano gminie dotację celową w wysokości 185259,00 zł. Natomiast na utrwalenie nawierzchni drogi w Krasnosielcu Leśnym wójt gminy podpisał umowę o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (kwota dotacji – 40.000,00 zł). Pozostały koszt budowy dróg zostanie pokryty z budżetu gminy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »