Budowa boiska z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu ( postępy

W maju 2009 r. rozpoczęły się prace budowlane przy budowie boiska przy Zespole Szkół w Krasnosielcu. Poprzednio istniejące boisko nie nadawało się do użytku, ponieważ nie spełniało żadnych norm dotyczących tego typu obiektów sportowych. Do chwili obecnej wykonano:
– obmiar boiska,
– korytowanie wokół płyty boiska oraz wykopano rowy odwadniające,
– ułożono krawężniki wokół boiska,
– zebrano warstwę ok. 30 cm gruntu nienośnego i nawieziono w jego miejsce piasek,
– rozsypano warstwę kruszywa stabilizującego,
– ogrodzenie.
Wykonawcą robót jest „PANORAMA II” z Gdyni. Termin wykonania to 31.10.2009 r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »