Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Amelinie

Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Rokiem Szkoły zPasją". Wramach tego projektu będą promowane najlepsze rozwiązania wzbogacające ofertę edukacyjną placówek. Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie, dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w jej życie. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice, sami uczniowie i środowisko zewnętrzne, wtym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Wrzesień dla społeczności szkolnej z Amelina – to nie tylko początek roku szkolnego, ale również Pielgrzymka doRostkowa, Dzień Patrona, Pasowanie na ucznia I klasy.

Dzień Patrona w PSP w Amelinie

Społeczność amelińskiej szkoły świętowała kolejny już Dzień Patrona. Obchodzimy go, aby uczcić Św. Stanisława Kostkę oraz upamiętnić rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru. Do obchodów tej uroczystości przygotowujemy się bardzo starannie. W dni poprzedzające święto patrona w miejscowym kościele odbywały się spotkania modlitewne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W sobotę 17 września 55- osobowa grupa udała się na Ogólnopolską Pielgrzymkę do Rostkowa – miejsca narodzin świętego. W szkole uroczystość Dnia Patrona odbyła się 19.09.2011 r. Rano delegacja uczniów kl. I zprzewodniczącym SU złożyła kwiaty na płycie upamiętniającej nadanie szkole imienia. Następnie wmiejscowym kościele proboszcz ks. Borkowski odprawił mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców. Po powrocie do szkoły tradycyjnie słowo wstępu wygłosiła pani dyrektor B.Więcek. Uczniowie klasy IV-VI przygotowali pod kierunkiem p. A. Wilkowskiej przepiękną część artystyczną poświęconą patronowi. Następnie odbył się II Konkurs Wiedzy o Patronie. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą o życiu świętego, a zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody.
Ślubowanie Pierwszoklasistów. Dzień Patrona to także ważne święto dla pierwszoklasistów. Zostali oni przyjęci do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisław Kostki w Amelinie. Dzieci klasy pierwszej w obecności Dyrekcji, swoich rodziców i nauczycieli oraz starszych kolegów, złożyli uroczyste ślubowanie.Ponadto pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin. W tym trudnym zadaniu pomagała im wych. Ewa Grabowska. Egzamin zdali śpiewająco. Ukoronowaniem Dnia Patrona były rozgrywki i zabawy sportowe na boisku szkolnym. Szkoda, że Dzień Patrona obchodzimy tylko raz w roku.

Zapraszamy do galerii
Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »