Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiez dniem 3 września 2012 r. ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne. Celem programu jest ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami oraz stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie dofinansowania w formie dotacji w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych zadania (koszty związane jedynie z zakupem urządzenia oraz robotami montażowymi niezbędnymi do jego prawidłowej pracy), nie więcej niż 7.500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Więcej informacji na stronie www.wfosigw.pl w zakładce PROGRAMY 2012.Program

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »