„Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce”

W czasie trwania imprezy głos zabrali: Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, główny inicjator akcji oraz zaproszeni goście: Dyrektor Oddziału Regionalnego WFOŚiGW w Ostrołęce – Ryszard Dziadak, przedstawiciel MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce – Elżbieta Rudnicka i Przedstawiciel Stora Enso Poland SA – Cezary Janowski i Radny Gminy w jednej osobie. Wszyscy jednomyślnie podkreślili rangę edukacji ekologicznej głównie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, promowanie dobrych nawyków i budowanie świadomości ekologicznej, zwłaszcza u ludzi młodych, od których zależy w przyszłości stan nadwyrężonego już poważnie środowiska naturalnego. Niestety śmieci nie ubywa, co roku zbierane są ich coraz większe ilości. Dlatego tak ważna jest ich segregacja, tak aby mogły posłużyć do dalszego przerobu. Zaproszeni goście zachęcali do podejmowania dalszych działań z zakresu edukacji ekologicznej i zaoferowali swoją pomoc na kolejne lata. Najbardziej aktywni uczestnicy akcji zostali nagrodzeni plecakami i torbami sportowymi oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ekologiczne, które zostały wręczone na podsumowaniu projektu. Imprezie towarzyszyły również liczne bogate w treść ekologiczne prezentacje, a także bajka edukacyjna, promująca ekologiczny model życia. Było również stoisko promocyjno – ekologiczne, na którym znajdowały się liczne broszury, foldery przypominające o tym, że warto dbać o Ziemię przez cały rok. Jednocześnie można było podziwiać najciekawsze prace wykonane z odpadów przez naszych uczniów. W tym dniu odbyła się również zbiórka elektrośmieci, za przyniesienie których każdy otrzymał w nagrodę sadzonkę drzewka leśnego. Podejmowanie akcji ekologicznych ma celu zwrócenie uwagi na problemy środowiskowe oraz na konieczność ograniczania ilości odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania. Właśnie od nas samych, w dużym stopniu zależy, czy środowisko wokół nas będzie zdrowe i czyste. Starajmy się więc ograniczać ilości śmieci, wybierajmy opakowania wielokrotnego użytku i segregujmy śmieci już we własnych gospodarstwach domowych. Projekt został dofinansowany w 75 % ze środków WFOŚiGW w Warszawie, a koszt całkowity wyniósł 23500 zł. Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania Ryszardowi Dziadakowi, Elżbiecie Rudnickiej i Cezarowi Janowskiemu za wsparcie inicjatywy, pracownikom GOK za pomoc w organizacji imprezy pn. „Bliżej natury w Gminie Krasnosielc”, dyrektorom szkół, nauczycielom, a przede wszystkim dzieciom i mieszkańcom za zaangażowanie w realizację całego zadania.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »