Załóż firmę z WUP III

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce rozpoczyna realizację projektu pt. Załóż firmę z WUP III wspierającego podjęcie działalności gospodarczej. W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub miasta Ostrołęki;
  • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo;
  • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
  • zarejestruje działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie www.wup.mazowsze.pl zakładka Filie/Ostrołęka. Informacja

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »