SZLACHETNA PACZKA- 16 listopada 2013r, otwarcie bazy rodzin w potrzebie

PACZKA W GMINIE KRASNOSIELC

Na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl znajduje się baza rodzin w potrzebie.
Wybierz województwo, region, rejon i konkretną rodzinę . Zapoznasz się z nią poprzez „opis” przygotowany przez wolontariusza. To on rozmawiał z rodziną o jej trudnościach. Poznał dzieci w rodzinie; zauważył zapadającą się podłogę; poczuł na własnej skórze brak opału. Ten człowiek, doświadczył także serdecznej atmosfery, wielkiej miłości i nadziei na lepsze jutro. Poczuł ogromną wiarę w ludzi.

Zapraszam Cię, abyś doświadczył tego, co niesie ze sobą Paczka.
Mając na uwadze dobro drugiego człowieka działamy tak, aby pomoc nie uzależniała, nie utwierdzała w postawie bezczynności. Chcemy aby owocem było dodanie siły, obudzenie nadziei i sprawczości, aby Paczka była impulsem do zmiany. Właśnie to jest dla nas mądra pomoc. Staramy się zaoferować pomoc, której częścią jesteśmy my sami.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »