Usunięto kolejną partię azbestu

logowf

Gmina Krasnosielc już po raz kolejny przystąpiła do eliminowania stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenie z nich obszaru gminy poprzez udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w realizacji kosztownego usuwania płyt eternitowych. Wyniku podjętej akcji z terenu gminy znikło ok.140,50 tony pokryć dachowych zawierających azbest. Demontażu, zbiórki i utylizacji dokonała specjalizująca się w tej dziedzinie firma Środowisko i Innowacje z Dobrowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 56.565,00 zł, w tym 85% stanowi dotacja ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »