OGŁOSZENIE

Gmina Krasnosielc jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015-2025”

Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że do 29.05.2015 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Krasnosielc mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunku rozwoju naszej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Wypełnioną ankietę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy oraz przesłać mailem lub faxem.

Urząd Gminy Krasnosielc
ul. Rynek 40
06-212 Krasnosielc

Telefon: 29 717 50 73
Fax: 29 717 50 74

adres e-mail: ugkrasnosielc@post.pl

Ankieta dla mieszkańców

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »