Procedura przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej

1. Pobrać i wypełnić wniosek o zakwalifikowanie drzew do wycinki
2. Poświadczyć własność i powierzchnię działki na pobranym wniosku w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego (ul. Mickiewicza)
3. Zgłosić się do odpowiedniego leśniczego po instruktaż, pouczenie oraz zakwalifikowanie drzew do wyrębu w celu uporządkowania powierzchni leśnej
4. Pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach (m.in. klęsk żywiołowych)
5. Do wniosku dołączyć opinię leśniczego oraz dowód wpłaty w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego za wydanie decyzji administracyjnej
6. Kompletny wniosek złożyć w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
ul Rynek 1

wniosek

wniosek o zakwalifikowanie drzew do wycinki-2

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »