Zawody sportowo – pożarnicze w Gminie Krasnosielc

W sobotę 12 września br. na targowicy w Nowym Krasnosielcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze, w których wzięło udział 9 drużyn OSP. Drużyny rywalizowały ze sobą w jednej konkurencji tj. ćwiczeniu bojowym. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Amelin z czasem 46,00
II miejsce – OSP Krasnosielc z czasem 47,80
III miejsce – OSP Wólka Drążdżewska z czasem 51,00
IV miejsce – OSP Drążdżewo z czasem 53,45
V miejsce – OSP Pienice z czasem 53,50
VI miejsce – OSP Niesułowo z czasem 57,40
VII miejsce – OSP Grabowo z czasem 61,60
VIII miejsce – OSP Raki z czasem 64,12
IX miejsce – OSP Grądy z czasem 104,50
OSP Amelin będzie reprezentować gminę Krasnosielc w IX Powiatowych Zawodach Pożarniczych w Makowie Mazowieckim w dniu 27 września br. Dla wszystkich drużyn nagrody ufundował Wójt Gminy Paweł Ruszczyński. Ponadto dla drużyn, które zajęły miejsca od I – III dodatkowe nagrody ufundował Pan Józef Kowalczyk. Zawody obserwowali: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Cezary Zaurski, Wójt Gminy Paweł Ruszczyński, radni, członkowie rywalizujących drużyn oraz mieszkańcy gminy. Sędziowali pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim. Po zaciętej rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Na zakończenie wszyscy mogli posilić się grochówką przygotowaną przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Niesułowa.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »