Dzień Patrona w Zespole Szkół w Krasnosielcu

W dniu 17 maja 2016 roku odbył się w Zespole Szkół w Krasnosielcu Dzień Patrona – św. Jana Pawła II. Uroczystość organizowana jest każdego roku z okazji urodzin Ojca Świętego. Tegoroczne obchody były szczególnie uroczyste ze względu na obecność Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Łomżyńskiej – ks. Tadeusza Bronakowskiego. Święto rozpoczęliśmy od udziału w mszy św., której przewodniczył

i homilię wygłosił ks. biskup. Nabożeństwo urozmaicił występ scholi składającej się z gimnazjalistek, które przygotowywała siostra Agnieszka Ciurzyńska, a także akompaniamentu absolwenta naszego gimnazjum Rafała Wilkowskiego. Biskupowi wręczono kwiaty oraz złożono podziękowania za jego przybycie do parafii i szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie XIII Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem” (JPII), które odbyło się w sali gimnastycznej. Na początku wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn szkoły. Następnie Dyrektor ZS w Krasnosielcu

P. Andrzej Maluchnik powitał przybyłych gości. Byli wśród nich m.in.: Biskup Tadeusz Bronakowski, Starosta Powiatu Makowskiego – p. Zbigniew Deptuła, Wójt Gminy Krasnosielc – p. Paweł Ruszczyński, proboszcz Parafii Krasnosielc – ks. Andrzej Golbiński, Radna Powiatowa – p. Zofia Czajkowska, Dyrektor GOK w Krasnosielcu – p. Beata Heromińska, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Ewa Mamińska, a także Jury Konkursu i jego uczestnicy wraz z opiekunami.

W tegorocznej edycji Konkursu Poetyckiego wzięli udział gimnazjaliści z: Karniewa, Rzewnia, Gąsewa, Makowa Maz. nr 1, Chorzel, Płoniaw-Bramura i Krasnosielca. Przewodnicząca Jury

p. Krystyna Artemiuk podzieliła się z nami własnymi odczuciami i refleksjami na temat młodzieńczej twórczości. W komisji konkursowej pracowali również: p. Krystyna Wierzbicka – Rybacka, p. Tadeusz Kruk oraz ks. Szczepan Borkowski. Po odczytaniu protokołu przez p. Krystynę Wierzbicką – Rybacką wręczono nagrody laureatom i osobom wyróżnionym. Nagrodzone utwory zostały zaprezentowane na forum szkoły i umieszczone w broszurce okolicznościowej o tytule „XIII KONKURS POETYCKI”, którą otrzymali wszyscy goście i uczestnicy konkursu. 

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Makowskiego – pan Zbigniew Deptuła, który podziękował za zaproszenie i nawiązując do myśli Jana Pawła II, wyraził przekonanie, że nadal będziemy rozwijać swoją wrażliwość i mądrość. Za udział w uroczystości podziękował także Wójt Gminy Krasnosielc pan Paweł Ruszczyński, który przekazał życzenia dla całej społeczności szkolnej w dniu święta naszego Patrona.

Z kolei prowadzący uroczystość: Wiktoria Załęska i Dominik Daliga zaprosili do wysłuchania części artystycznej, przygotowanej przez uczniów naszego zespołu pod kierunkiem nauczycieli: p. Agnieszki Gałązka, p. Barbary Dudek, p. Wiesławy Mydło i p. Niny Grabowskiej. Zgodnie z mottem obecnego Dnia Patrona gimnazjaliści w piękny sposób zaprezentowali swoje młodzieńcze zdolności w hołdzie Papieżowi. 

Zaczęło się słowami Jana Pawła II skierowanymi do młodych. Uczestnicy akademii mogli jeszcze raz wysłuchać drogiego im głosu Świętego Polaka. Zaprezentowano wiersze m. in. ks. Jana Twardowskiego, Anny Kamińskiej, Adama Asnyka w wykonaniu: Norberta Ruszkowskiego, Żanety Skwiot, Jakuba Jurczewskiego, Julii Sobocińskiej, Oliwiera Kaszuby. Wśród piosenek zabrzmiały pięknie wykonane solo utwory: „Biegnij przed siebie” (Julia Pochoda) „Alleluja” (Sandra Pliszka i Julia Żerańska), „Modlitwa” (Karolina Ferenc) „Do kołyski” (Julia Żerańska) oraz przez chór: „Grajmy Panu”. Kilka pokoleń zaprezentowało się w piosence „Radość najpiękniejszych lat”. Utwór ten wspólnie wykonali brawurowo Michalina Mamińska i Kacper Kruszewski, gimnazjalistki – Magdalena Płuciennik i Żaneta Skwiot oraz przedstawiciele grona pedagogicznego – p. Anna Kardaś, p. Małgorzata Piórecka, p. Iwona Ziemska i p. Katarzyna Grabowska. Ciekawie zabrzmiały też głosy Darii Kruk i Aleksandry Zegi w piosence Piotra Rubika „Psalm mojej nadziei”.

Nawiązując do młodzieńczych pasji Jana Pawła II, uczniowie przedstawili role teatralne zagrane przez Karola Wojtyłę, np. Hajmona z „Antygony” Sofoklesa, Kirkora z „Balladyny” J. Słowackiego czy Gucia z „Ślubów panieńskich” A. Fredry.

Czas umiliły także mażoretki, które zatańczyły swój układ w specjalnych strojach. Nieco humoru dostarczył zaś pokaz gimnastyczny w wykonaniu chłopców, którzy niczym Lolek żonglowali piłką. Na uznanie zasługuje również układ taneczny Patrycji Grzymek, przedstawiający walkę z własnymi słabościami. Szczególne emocje widzów wzbudził walc pt. „Narodziny piękna” wykonany przez najmłodszych, czyli Weronikę Kosińską i Franciszka Podgórskiego, a także uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasze koleżanki wspaniale zaprezentowały swoje talenty muzyczne, m. in grę na altówkach (J. Pochoda i D. Kruk), wiolonczeli (D. Grabowska), gitarze (B. Kaczorek), pianinie (B. Olkowska) oraz cytrze (D. Kruk). 

Pod koniec odbył się uroczysty pochód z Biblią i świecą które miały symbolizować trwałość naszej wiary. Apel zakończyły wiersz „Opuszczającym świat” i wzruszające wykonanie przez Dianę Grabowską piosenki „Jesteś bohaterem”. W czasie akademii można było też obejrzeć dwie prezentacje ukazujące młodość Karola Wojtyły oraz dokonania papieża Jana Pawła II. Wszystko odbywało się na tle pięknie przygotowanej dekoracji, której motywem były kwiaty i skrzydła – znaki młodości. Praca nad tym imponującym programem była bardzo wyczerpująca. Z perspektywy oglądającego występy wydawały się spektakularne. Po części artystycznej głos zabrał ks. biskup, który skierował słowa do młodzieży, dziękując za dostarczone przeżycia, a także apelując, by kierowali się w życiu przesłaniami Jana Pawła II – swojego patrona.

Obchody zakończyły się spotkaniem Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, ks. dziekana oraz przedstawicieli władz samorządowych z biskupem.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczny Dzień Patrona będzie równie wspaniały.

Julia Sobocińska

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »