Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
W Polsce DBI obchodziliśmy 7 lutego 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze” już po raz trzynasty.
Szczegółowe informacje dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: www.dbi.pl.
W Zespole Szkół w Krasnosielcu – Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II i Publicznej Szkole Podstawowej DBI obchodziliśmy po raz piąty, chociaż tematyka od wielu lat jest na bieżąco omawiana na lekcjach informatyki oraz podczas lekcji wychowawczych.
W ramach obchodów dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej przeprowadzone zostały konkursy: Informatyczno-Artystyczny na film, scenkę tematyczną lub prezentację multimedialną i Informatyczno-Plastyczny na plakat, oba pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.
Konkursy miały na celu propagowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci i postawy świadomego, odpowiedzialnego i kulturalnego użytkownika sieci Internet.
Uczniowie klasy II a i II c gimnazjum, pod kierunkiem nauczyciela informatyki p. Mariusza Bobińskiego przygotowali w ramach projektu gimnazjalnego krótki film ukazujący możliwe niebezpieczeństwa czyhające na nas w sieci oraz miejsca, w których możemy szukać pomocy. Film jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły pod adresem: www.zskrasnosielc-ogrodowa.cba.pl. Naprawdę warto go obejrzeć, ponieważ oprócz wartościowych treści możemy zobaczyć jakie talenty, zdolności i umiejętności ma nasza młodzież. Uczniowie przygotowali też gazetkę ścienną w pracowni komputerowej na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz praw i obowiązków w sieci a także zasad netykiety.
Przygotowali również plakaty promujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu pod hasłem „RAZEM ZMIENIAMY INTERNET NA LEPSZE”, pod kierunkiem p. Mariusza Bobińskiego, p. Aliny Błaszkowskiej oraz pozostałych nauczycieli plastyki i wychowawców. Następnie uczniowie wykonali, pod opieką p. Aliny Błaszkowskiej, p. Mariusza Bobińskiego i p. Ewy Majkowskiej dekorację, która eksponowała na parawanach plakaty stworzone przez uczniów w ramach konkursu.
15 marca 2017 r. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbyły się apele podsumowujące obchody DBI.
Na apelach uczniowie każdej ze szkół, w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu, zaprezentowali przygotowane wcześniej filmy, scenki tematyczne lub prezentacje multimedialne o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu i możliwych konsekwencjach nierozważnego korzystania z niego.
Komisja konkursowa wyłoniła po trzy najlepiej przygotowane klasy, z obydwu szkół oraz wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody.
Podczas każdego z apeli ogłoszono i zaprezentowano również laureatów wyłonionych w konkursach na plakat oraz ich prace. Uczniowie otrzymali również dyplomy oraz nagrody.
W Konkursie Informatyczno – Plastycznym na plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wśród uczniom gimnazjum wyłoniono zwycięzców:
– I miejsce – Wiktoria Domińska, kl. I a,
– II miejsce – Anna Mróz, kl. II a,
– III miejsce – Diana Grabowska, kl. II a,
– wyróżnienia: Oliwia Leonik, kl. I b, Julia Sobocińska, kl. IIa.
Nagrodzeni uczniowie szkoły podstawowej:
– I miejsce – Norbert Grabowski, kl. VI a,
– II miejsce – Julia Kilanowska, kl. VI a,
– III miejsce – Oliwia Piórecka, kl. V a,
– wyróżnienia: Amelia Sierak, kl. IV b, Julia Chełchowska, kl. VI b, Dominika Grzymek, kl. VI b.
W Informatyczno – Artystycznym Konkursie na film, scenkę tematyczną lub prezentację multimedialną, pod hasłem „LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE” za najlepiej przygotowany i zaprezentowany film, scenkę lub prezentację multimedialną, najlepsze miejsca przyznano uczniom następujących klas gimnazjum:
– I miejsce – kl. II c – za film,
– II miejsce – kl. II b – za scenkę,
– III miejsce – kl. II a – za film,
– wyróżnienie – kl. I c – za scenkę.
Nagrodzeni uczniowie klas szkoły podstawowej:
– I miejsce – kl. VI b – za scenkę,
– II miejsce – kl. VI a- za film,
– III miejsce – kl. IV b – za scenkę,
– wyróżnienia: kl. V a – za film i kl. V b – za prezentację multimedialną.
Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dyrekcję Szkoły.
Internet daje dzieciom i młodzieży wiele możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności ale jest też źródłem niebezpieczeństw. Nie można jednak tylko zabraniać dzieciom i stawiać kolejne zakazy korzystania z Internetu ani pozostawić ich samym sobie wobec niebezpiecznych sytuacji i ludzi czyhających w sieci.
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sieci jest możliwe przede wszystkim na drodze edukacji.
Świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa pomoże im stać się odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu. Takie właśnie cele i zadania edukacyjne postawili przed sobą organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w Krasnosielcu.
Organizatorzy chcieli też zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony został potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.
Uczniowie z wielkim entuzjazmem przygotowywali się do obchodów DBI, włożyli wiele wysiłku w wykonanie i zaprezentowanie prac konkursowych. Wiedza jaką zdobyli i zaprezentowali świadczy o tym, że główny cel został osiągnięty: uczniowie stali się bardziej świadomymi i mądrymi Internautami.

Mariusz Bobiński

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »