Laureaci w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017

W ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu odbył się konkurs pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej przygodę z wybranym bohaterem literackim, który został przyjacielem ucznia.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszych szkół. Przy wsparciu szkolnych koordynatorów, nauczycieli języka polskiego i plastyki uczniowie wykonali wiele ciekawych prac. Organizatorzy podają, iż spośród tysięcy nadesłanych prac jury wyróżniło prace następujących uczniów z terenu naszej gminy:

– Klaudia Kowalczyk – SP w Amelinie

– Daria Ceberek – SP w Drążdżewie

– Wiktoria Topa – SP w Drążdżewie

– Bartosz Grabowski – SP w Rakach

– Mateusz Bartosiewicz – SP w Rakach

Gimnazjaliści:

– Daria Kruk – kl. III b

– Krystian Jastrzębski – kl. III a

Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, zaś opiekunowie certyfikaty z podziękowaniem za trud i wkład dydaktyczny w krzewieniu wśród młodych ludzi idei przyjaźni, zdrowego trybu życia wolnego od używek oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Gratulujemy!

Gratulacje oraz upominki przekazał również Wójt Gminy Pan Paweł Ruszczyński.

Pełniąc funkcję koordynatora kampanii w gminie kieruję szczególne podziękowania do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów oraz nauczycieli, którzy pomagali w realizacji zadań konkursowych:

SP w Amelinie – Pani: Bogusława Więcek, Beata Skoroda, Agnieszka Wilkowska, Ewa

Grabowska, Barbara Dobrzyńska

SP w Drążdżewie – Pani: Barbara Kluczek, Anna Zega, Bogusława Dudek, Hanna Kęszczyk ,

Bożena Kołakowska, Elżbieta Szewczak

SP w Rakach – Pani: Teresa Kaszuba, Marzenna Orzeł, Magdalena Janowska

SP w Krasnosielcu – Pan Andrzej Maluchnik, Pani: Iwona Ziemska, Katarzyna Grabowska,

Wiesława Mydło, Małgorzata Turowska, Nina Grabowska, Małgorzata Czarnecka, Anna Chodkowska.

Spotkanie podsumowujące I etap odbyło się w GOK.

Etap II to konkurs zespołowy, trwa do 30 listopada 2017 r. Zadaniem jest zobrazowanie hasła „ Przyjaźń” za pomocą zdjęcia, obrazu, tekstu lub dźwięku. Zespoły mają wykazać, czym dla nich jest przyjaźń i siła w grupie. Technika wykonania jest dowolna, można przygotować fotografię, krótki film, reportaż prasowy, okładkę do gazety, wywiad radiowy lub słuchowisko.

Zachęcam do uczestnictwa w II etapie tej bardzo twórczej i pożytecznej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej.

Stanisława Gołaszewska

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »