Archiwum: wrzesień 2021

Kolejne odcinki dróg przebudowane!

Kolejne odcinki dróg na terenie gminy Krasnosielc zostały przebudowane. Pracami zostały objęte drogi w Krasnosielcu tj. Plac Kościelny i ulica Ogrodowa, Chłopiej Łące i Niesułowie. Koszt przebudowy drogi gminnej w…

Dofinansowania dla Krasnosielca

Dofinansowania dla Krasnosielca! W dniu 30 sierpnia br. Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego w Krasnosielcu” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »