Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” prosi o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo, 

Poniżej znajduje się link do ankiety, która została opracowana w celu określenia potrzeb mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w procesie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zwracamy się do Państwa, jako mieszkańców obszaru, z prośbą o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie ankiety, która pomoże nam określić kierunki naszego wspólnego rozwoju w nowej perspektywie finansowej. Ankieta jest jednym z pierwszych i podstawowych narzędzi, które będą wykorzystane w procesie tworzenia nowej LSR.

Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas. 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=aa86926e&&b=6c7f692a6b&&c=7bb8ea2f

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »