XL Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1. Lista_obecności 2. Lista_obecności_(szczegółową) 3. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji 4. Zatwierdzenie porządku obrad 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie … Czytaj dalej XL Sesja Rady Gminy Krasnosielc