XLIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc

  1. Lista obecności 2.Lista_obecności_(szczegółowa) 3. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji 4. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy … Czytaj dalej XLIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc