XLVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1.Lista obecności 2. Lista obecności_(szczegółowa) 3.Przedstawienie i przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji 4.Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej … Czytaj dalej XLVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc