Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnosielc

W dniu wczorajszym odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której radni udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 Wójtowi Gminy Krasnosielc. Podziękowania oraz wyrazy wdzięczności na ręce Wójta Gminy Krasnosielc złożyli dyrektorzy szkół, sołtysi oraz prezesi lokalnych klubów sportowych.

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »