XXIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1.Lista obecności_(szczegółowa) 2.Przedstawienie i przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji 3.Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Krasnosielc wotum zaufania 5.Podjęcie uchwały w sprawie … Czytaj dalej XXIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc