XXX Sesja Rady Gminy Krasnosielc

                1.Lista obecności (szczegółowa) 2.Lista_obecności 3.Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały 4.Głosowanie nad porządkiem obrad 5.Zatwierdzenie protokołu 6. Podjęcie uchwały w sprawie … Czytaj dalej XXX Sesja Rady Gminy Krasnosielc