23 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE TRZEŹWOŚCIOWE w LICHENIU

Tysiące osób uzależnionych, ich rodziny i bliscy uczestniczyli w 23 Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym w Licheniu, a wśród nich przedstawiciele naszej grupy AA „Poranek”, którzy na pielgrzymkę wyruszyli 25 lipca już o godz. 4.30.

„POMAGANIE – POMAGA” – to myśl przewodnia tegorocznego spotkania.
Uczestnicy mieli możliwość korzystania z wielu punktów bogatego w treści programu przygotowanego przez organizatorów. Na Scenie Młodzieżowej, młodzi ludzie prezentowali swoje talenty artystyczne (wokalne, instrumentalne itp.). Przy ołtarzu na placu koronacyjnym trwał koncert ewangelizacyjny w wykonaniu osób uzależnionych. Inni w tym czasie modlili się za Zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy „odeszli na wieczny mityng”.
Spotkanie Trzeźwościowe Licheń 2015 to także mityngi tematyczne dla : Anonimowych Alkoholików (AA), Krewnych i Przyjaciół Alkoholików (Al-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Anonimowych Narkomanów (AN), Anonimowych Hazardzistów (AH), Anonimowych Palaczy (AP), Anonimowych Żarłoków (AŻ), Dzieci Alkoholików (Alateen), dla grup z innymi uzależnieniami oraz warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.
Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza św. o godz. 19.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył Stanisław Gębicki, biskup pomocniczy kurii diecezjalnej we Włocławku. Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, główny organizator spotkania. W homilii zwrócił uwagę na zmianę, jaka następuje w sercu osoby uzależnionej. „Trzeźwienie – to zmiana siebie, swojego myślenia, swoich czynów. To są trzeźwe myśli, które pozwalają normalnie funkcjonować i stawać się lepszymi”. Zawracając się do osób uzależnionych dziękował im za przybycie, uświadamiając , że dzięki takiej olbrzymiej liczbie w jakiej się stawili w Licheniu wielu mogło poczuć, że nie są sami ze swoim nałogiem, że można z nim walczyć i wygrać.

Uczestnicy pielgrzymki
W Krasnosielcu działa grupa Anonimowych Alkoholików „PORANEK”. Jej członkowie tworzą wspólnotę, w której dzielą się swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją, aby pokonać nałóg. W tym celu organizują spotkania na wikariacie, w każdą niedzielę o godz. 14.00. Grupa AA „Poranek” daje szansę na życie w trzeźwości, trzeba tylko z niej skorzystać, a sierpień miesiąc trzeźwości dodatkowo może Cię zmobilizować.

Stanisława Gołaszewska
Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »