Oferta inwestycyjna

Pragnę zainteresować Państwa ofertą sprzedaży lub wydzierżawienia terenu inwestycyjnego o powierzchni 6,3450 ha z możliwością podziału na działki dowolnej wielkości zgodnie z potrzebami inwestora. Jest to nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Krasnosielc, położona na obrzeżach miejscowości gminnej Krasnosielc w rozwidleniu często uczęszczanych szlaków komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej Przasnysz – Ostrołęka (tranzyt w kierunku wschodnim Łomży i Białegostoku) i dróg powiatowych w kierunku Makowa Mazowieckiego i Warszawy oraz w kierunku Chorzel i Olsztyna.

Teren jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod szeroko rozumianą aktywność gospodarczą. Przeznaczenie podstawowe to zabudowa związana z produkcją, przetwórstwem, składami np. siedziby firm prowadzących działalność w zakresie produkcji w tym uciążliwej dla środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, handlu hurtowego, firm logistycznych, obsługi pojazdów mechanicznych oraz szeroko rozumianych usług dla innych podmiotów gospodarczych i ludności.

Wyposażony jest w niezbędne media, tj. sieć energetyczną również średniego napięcia, wodociągową i telekomunikacyjną.

Dogodna lokalizacja, wielofunkcyjność przeznaczenia terenu, dostępność miejscowej kadry pracowniczej oraz przychylność władz samorządowych stanowią niewątpliwie atuty oferowanego terenu.

Mapaok2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »