Gminne jednostki organizacyjne

Gminne jednostki organizacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 40
06 – 212 Krasnosielc
tel. 029 7175072
kierownik: Irena Kurzac

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu
ul. Rynek 30
06 – 212 Krasnosielc
tel. 029 7175087
p.o. dyrektora: mgr Krystyna Wierzbicka Rybacka

cyfrowy identyfikator nadany w systemie inf – statyst.
0926074-90955557
88-1-832-55557

  • Filia w Amelinie
  • Filia w Rakach
  • Filia w Drążdżewie

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 40a
06 – 212 Krasnosielc
tel. 029 7175205
dyrektor: p.o. Dyrektora Beata Heromińska.

cyfrowy identyfikator nadany w systemie inf – statyst.
0926074-85955557
88-2-832-55557

Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie
06-212 Krasnosielc
tel. 029 7175273
dyrektor: mgr Bogusława Więcek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Drążdżewie
06-214 Krasnosielc
tel. 029 7141251
dyrektor: mgr Barbara Kluczek

Zespół Szkół w Krasnosielcu
ul. Ogrodowa 2A
06-212 Krasnosielc
tel. 029 7175088 lub 029 7175006
dyrektor: mgr Andrzej Maluchnik

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach
06-214 Krasnosielc
tel. 029 7141447
dyrektor: mgr Teresa Kaszuba

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu
ul. Ogrodowa 1
06-212 Krasnosielc
tel. 029 7175019
dyrektor: mgr Anna Godlewska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013