Komunikaty

I N F O R M A C J A

Informuję, że spotkanie w sprawie wydzierżawienia    placów przy cmentarzu w Krasnosielcu odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku, godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Krasnosielc, pokój nr 11    …

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy…

I N F O R M A C J A

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z wymianą sieci wodociągowej w okresie ok. 1 tygodnia począwszy od dnia 6.10.2015 r. mogą nastąpić krótkie przerwy w dostawie wody do mieszkańców ulic…

ZAWIADOMIENIE

Dnia 5 listopada br. (tj. środa) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2….

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »