Władze gminy

WÓJT GMINY

Paweł Ruszczyński - Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2007 roku pełnił funkcję zastępcy wójta, a w latach 2008 – 2010 r. sprawował jednocześnie funkcję sekretarza gminy. W lutym 2010 r. odniósł zwycięstwo w Plebiscycie na Najpopularniejszego Samorządowca Powiatu Makowskiego.

SEKRETARZ, ZASTĘPCA WÓJTA

Grażyna Maria Rogala – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jej kariera zawodowa od początku związana jest z tutejszym Urzędem Gminy. W 1984 roku rozpoczęła pracę na stanowisku inspektora ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska.

SKARBNIK

Mirosława Łucja Waszczak - absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1985 – 1999 pracowała jako inspektor ds. finansowych w Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, a następnie jako główna księgowa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, aż do roku 2007, w którym to została powołana na skarbnika gminy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »