Publiczna Biblioteka Samorządowa

Dane adresowe:
ul. Rynek 30
06 – 212 Krasnosielc
tel. 029 7175087
dyrektor: mgr Krystyna Wierzbicka Rybacka

Filie biblioteki:

  • Filia w Amelinie
  • Filia w Rakach
  • Filia w Drążdżewie

Biblioteka wczoraj i dziś

Pierwszymi bibliotekami, jakie istniały w Krasnosielcu przed I wojną światową, były: Biblioteka Ludowa powołana w 1900 r. posiadająca 232 książki w języku polskim i rosyjskim oraz Biblioteka im. J.L.Pereca, założona w 1926 r. i posiadająca 832 książki w języku jidysz. Po drugiej wojnie światowej na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. utworzono ogólnokrajową sieć utrzymywanych przez państwo bibliotek publicznych, szkolnych, powszechnych i naukowych. Wtedy też powołano bibliotekę w Krasnosielcu. Jak wskazuje pierwszy wpis w księdze inwentarzowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnosielcu rozpoczęła swą działalność w 1949 r. Jej głównym zadaniem było zapewnienie dostępu do słowa drukowanego mieszkańcom gminy. Powstała biblioteka miała charakter instytucji samorządowej. Do zadań gminy należało utrzymanie lokalu oraz wynagrodzenia bibliotekarza. W księgozbiory placówkę zaopatrywała biblioteka powiatowa ze środków budżetu państwa. Organizacją biblioteki w Krasnosielcu zajął się nauczyciel Jan Kołakowski wraz z żoną Jadwigą. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło 18 grudnia 1949 r. Biblioteka mieściła się wówczas w niewielkim, 22 metrowym, wynajętym przez gminę pomieszczeniu, przy ulicy Rynek. Czynna była dwa razy w tygodniu w niedziele i czwartki. Bardzo skromne umeblowanie, wykonane przez stolarza, wydawało się w owych czasach luksusem. W 1957 roku, po wielu staraniach ówczesnego kierownika biblioteki, Mariana Gadomskiego, bibliotekę przeniesiono do budynku, będącym własnością Gminnej Rady Narodowej, na ulicę Wolności. 10 maja 1960 r. podczas trwania Dni Oświaty, Książki i Prasy dokonano otwarcia czytelni przy bibliotece. Była to pierwsza czytelnia w powiecie makowskim. Jako ciekawostkę dodam, że w 1965 r. do czytelni zakupiony został telewizor – jeden z niewielu w Krasnosielcu. Od tej pory czytelnia pełniła także funkcję świetlicy wiejskiej. W roku 1976 zaistniała możliwość przeniesienia biblioteki do większego i bardziej funkcjonalnego lokalu. Urząd Gminy został przeniesiony do nowego budynku, zaś zajmowany dotychczas, władze gminy postanowiły przekazać na potrzeby biblioteki i policji. Po niezbędnej modernizacji, w dniu 17 listopada 1977 r. dokonano ponownego otwarcia biblioteki. W lokalu tym, przy ulicy Rynek 30, mieści się do dnia dzisiejszego. Lata 1970 – 1980 to lata korzystne dla naszej placówki. Biblioteka rozwijała się, wzrastała ilość księgozbioru, kupowano nowości wydawnicze. Były też środki na organizowanie różnorodnych form pracy, mających na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Od roku 1980 zaczęły występować trudności z zakupem zbiorów. Półki w księgarniach opustoszały. Cieszyliśmy się z każdego zakupionego nowego tytułu. Wreszcie rok 1989 – okres zmian w naszym kraju. Był to trudny okres w działalności bibliotek. Zmiany te odbiły się bardzo niekorzystnie na placówkach kultury. W całym kraju nasiliła się tendencja likwidacji bibliotek, budżet przeznaczany na działalność ograniczano do minimum, wystąpił brak pieniędzy na zakup nowości wydawniczych. Mimo podejmowanych prób, zamknięcia biblioteki w Krasnosielcu nie udało się zlikwidować. Od roku 2000 r. Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu działa jako instytucja kultury, a w jej skład wchodzą biblioteka główna w Krasnosielcu oraz 3 filie biblioteczne w Amelinie, Drążdżewie i Rakach. Biblioteka w Krasnosielcu mieści się we wspomnianym już wcześniej lokalu , przy ulicy Rynek 30 , natomiast wszystkie filie użytkują pomieszczenia użyczone im przez szkoły podstawowe. Zadania współczesnych bibliotek nie różnią się od zadań nakładanych na biblioteki XX wieku. Nadal ich głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów a tym samym zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców. Biblioteki posiadają bogate i różnorodne zbiory. Zwiększone zakupy nowości wydawniczych, dzięki sporym nakładom samorządu oraz dotacjom wpłynęły na wzbogacenie księgozbiorów bibliotek. W poszczególnych placówkach ilość ta wygląda następująco:

  • Filia Biblioteczna w Drążdżewie 9905 woluminów
  • Filia Biblioteczna w Rakach 5015 woluminów
  • Filia Biblioteczna w Amelinie 7263 woluminy,/li>
  • Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu 20394 woluminy.

Nowoczesne biblioteki muszą być skomputeryzowane. Pozwala to poszerzyć ofertę biblioteczną, otwierając przed czytelnikiem nowe możliwości pozyskiwania informacji. Komputeryzację biblioteki rozpoczęto w roku 2000 , kiedy to zakupiono 1 komputer i drukarkę. Dwa lata później dokupiono drugi komputer. W roku 2008 biblioteka w ramach programu „Ikonka” otrzymała nieodpłatnie 3 dalsze komputery wraz z oprogramowaniem. W roku 2009 nasza biblioteka wraz z filiami zakwalifikowała się do I edycji „Programu Rozwoju Bibliotek” jako biblioteka wiodąca i z tego tytułu nasze placówki wzbogaciły się o 6 zestawów komputerowych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę, laptop, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny oraz 4 aparaty cyfrowe. Pozwoliło to na unowocześnienie pracy bibliotecznej. Rozpoczęto też prace nad cyfryzacją księgozbioru w bibliotece głównej. Stwarza to perspektywę wdrożenia komputerowej obsługi czytelników, co w niedługim czasie będzie normą w pracy każdej współczesnej biblioteki. Nasze placówki chcąc zachęcić czytelników do obcowania z książką organizują spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, okolicznościowe wystawy, zajęcia z dziećmi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i wiele innych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »