I Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1.Lista_obecności 2.Lista_obecności_(szczegółowa) 3.Zatwierdzenie porządku obrad. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 7.Przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 8.Podjęcie uchwały w sprawie…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »