Informacja o poziomach 2017r. przedsiębiorcy

Krasnosielc, dn. 06.04.2018r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które działają na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w roku 2017 osiągnęły następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania :

  1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania :

  • Błysk – Bis Sp. z o.o.; ul. Moniuszki 108, 06 – 200 Maków Maz. – 0 %

  • MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka – 6,447 %

  1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła :

  • Błysk – Bis Sp. z o.o.; ul. Moniuszki 108, 06 – 200 Maków Maz – 23,29 %

  • MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka – 87,89 %

  1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych :

  • Błysk – Bis Sp. z o.o.; ul. Moniuszki 108, 06 – 200 Maków Maz – 100 %

  • MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-411 Ostrołęka – brak danych .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »