Zabytki

Krzyż przydrożny w Drążdżewie – piękny żeliwny ażurowy krzyż z 1893 r. na kamiennym cokole. Do niedawna odprawiano przy nim nabożeństwo majowe. Obiekt posiada bogatą wartość artystyczną stanowiąc przykład rzemieślniczej sztuki prowincjonalnej końca XIX wieku.

Krzyż przydrożny w Drążdżewie

Tablica fundacyjna przydrożnej kapliczki pomorowej w Drążdżewie, zbudowanej w 1831 roku. Kapliczka wybudowana jest w stylu klasycystycznym ludowym. Posadowiona na kwadratowej płycie. Segment górny urozmaicony czterema przeszklonymi wnękami, w których znajdują się reprodukcje obrazów. Poniżej przeszklona wnęka, a tuż pod nią tablica piaskowcowa z inskrypcją: „Offiara NAYWYŻSZEMU za ubłaganie Maiestatu o uwolnienie plagi grasującey CHOLERY w Roku 1831”.

Tablica fundacyjna przydrożnej kapliczki pomorowej w Drążdżewie,

Drążdżewski drewniany kościół parafialny pw. św. Izydora powstał ok. 1744 roku z inicjatywy rodziny krasińskich. Początkowo pełnił funkcję myśliwskiej kaplicy. W 1910 roku erygowano parafię w Drążdżewie i od tej pory, aż do 1997 roku slużył, jako kościół parafialny. Ze względu na zwiększającą się liczbę parafian zaistniała konieczność wybudowania nowej świątyni. Z chwilą otwarcia nowego kościoła, stary zabytkowy kościół był w zasadzie bezużyteczny. Z przykrością było patrzeć jak stał i niszczał. Proboszcz parafii zaproponował dyrektorowi Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przeniesienie drążdżewskiego kościółka do skansenu. Proces ten trwał aż sześć lat, ale udało się. Dziś możemy podziwiać nasz kościół w sierpeckim Muzeum Wsi Mazowieckiej. Jest on jednym z najstarszych i najpiękniejszych zabytków w tym miejscu.

Kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena w Krasnosielcu pochodzi z końca XVIII wieku. Obiekt posiada duże walory plastyczne. Jest przykładem sztuki ludowej. Figura św. Jana Nepomucena wskazywała podróżnym miejsce wygodnej przeprawy przez rzekę. Pierwotnie przeprawa odbywała się naprzeciwko kościoła parafialnego i obecnego gimnazjum. Na prawym brzegu rzeki posadowiona była drewniana figura i tu służyła podróżnym. Mapy wskazują, że była usytuowana przy zbiegających się gościńcach: przasnyskim i chorzelskim

Kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena w Krasnosielcu

Kościół parafialny pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu wraz z dzwonnicą, kaplicą przedpogrzebową oraz bramą prowadzącą na cmentarz wraz z terenem cmentarza kościelnego to najpiękniejszy zespół naszych rodzimych zabytków. Klasycystyczny krasnosielcki kościół został wybudowany według projektu Hilarego Szpilowskiego. Ma umieszczoną w widocznym miejscu zwieńczenia tarczę z herbami Ślepowron Krasińskich i Topór Ossolińskich. Hilary Szpilowski zaprojektował również w krasnosieleckiej świątyni ambonę i chrzcielnicę. 29 września 1799 roku kościół ten został konsekrowany przez biskupa płockiego Szembeka. Wnętrze kościoła zdobią min. obrazy, których autorstwo przypisuje się wybitnemu artyście końca XVIII wieku Franciszkowi Smuglewiczowi. Powszechnie uważano Smuglewicza za najwybitniejszego malarza Polaka w owym czasie, każdy proboszcz zabiegał o obrazy jego pędzla do swego kościoła. Artysta ten pracował więc dużo i pośpiesznie, po to aby zrealizować wszystkie zamówienia w terminie. Otworzył przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie prywatny warsztat, gdzie uczniowie – czeladnicy pomagali mu w malowaniu obrazów. Dość często pracownie artysty odwiedzał sam król Stanisław, a Smuglewicz był często zapraszany na obiady czwartkowe.

Kościół parafialny pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu 1Kościół parafialny pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu

Najstarsza część cmentarza parafialnego rzymsko – katolickiego w Krasnosielcu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »