Rada Gminy

Radni Gminy Krasnosielc

Kadencja 2018 – 2023

 

 1. Grabowska Ewa – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Olszewik Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Czarkowska Paulina
 4. Graczyk Dariusz
 5. Janowski Cezary Piotr
 6. Kacprzyński Tomasz
 7. Kęszczyk Bogdan
 8. Kluczek Robert Andrzej
 9. Kowalczyk Radosław
 10. Kuplicki Przemysław
 11. Kutryb Hanna
 12. Kuśmierczyk Tadeusz
 13. Napierkowski Łukasz Stanisław
 14. Rosołowski Mirosław
 15. Zduniak Grzegorz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »