Rada Gminy

RADNI GMINY KRASNOSIELC
KADENCJA 2014 – 2018

 

1. Grabowska Ewa – Przewodniczący Rady

2. Olszewik Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady

3. Graczyk Dariusz

4. Janowski Cezary Piotr

5. Kacprzyński Tomasz

6. Kluczek Robert Andrzej

7. Kowalczyk Radosław

8. Kruk Anna

9. Krzemińska Brygida

10. Kuplicki Przemysław

11. Kuśmierczyk Tadeusz

12. Napierkowski Łukasz Stanisław

13. Rosołowski Mirosław

14. Szewczak Danuta Iwona

15.Zduniak Grzegorz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »