Kontakt

Kontakt:

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krasnosielcu

ul. Rynek 40
06-212 Krasnosielc

tel. 29 7175274

Dyżur: wtorek i piątek w godzinach od 9:00 do 14:00

Urząd Gminy w Krasnosielcu
ul. Rynek 40
06-212 Krasnosielc
tel. 29 7175073
ugkrasnosielc@post.pl
Grupa AA „PORANEK” w Krasnosielcu

Spotkania grupy Anonimowych Alkoholików odbywają się na wikariacie (Plac Kościelny), w każdą niedzielę o godz. 14.00.
Celem grupy AA jest wytrwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »