Chór Grabowo

Chór został utworzony w 2007 roku wraz z powstaniem Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowie. Od początku zespół artystyczny KGW Grabowo działa pod kierunkiem pana Franciszka Czajki, emerytowanego nauczyciela muzyki. Chór tworzą panie ubrane w jednakowe stroje, będące jednocześnie członkiniami KGW Grabowo. Prezentują gminę na rożnych uroczystościach m. in. Dożynki Powiatowe, Dożynki Wojewódzkie, Święto Pieśni Ludowej w Tłuszczu, Przegląd Pieśni Wielkopostnych, Dni Krasnosielca. Chór otrzymał nawet dyplom z podziękowaniem od Marszalka Województwa za promowanie gminy Krasnosielc i powiatu makowskiego na Świecie Pieśni Ludowej w Tłuszczu. Oprócz śpiewania panie z chóru biorą udział w realizacji różnych projektów. W 2010 roku zrealizowały projekt „Niech połączy nas piosenka” sfinansowany ze środków Fundacji” Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Dzięki temu projektowi powstał śpiewnik w którym znajdują się teksty piosenek zebrane przez panią Jadwigę Walendziak, członkinię KGW wraz z opracowaniem muzycznym, które zrobił pan Franciszek Czajka. Chór Grabowo aktywnie współpracuje m.in. z władzami gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, a także należy do Stowarzyszenia, które działa przy parafii w Amelinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »