Gala konkursu „O Wawrzyn – Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z subregionu siedlecko – ostrołęckiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »