KURSY ZAWODOWE – PROJEKT SYSTEMOWY „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA” 2014r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »