Nasi przedszkolacy uczestniczą w programie „Bezpieczna droga”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »