II etap usuwania eternitu z posesji mieszkańców Gminy Krasnosielc zakończony

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »