Już dziś wymień dowód osobisty

Już dziś wymień dowód osobisty Przypominamy, że proces wymiany dowodów osobistych w formie zielonych książeczek kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare dowody stracą ważność. Wymiana starych dowodów na nowe dowody plastikowe trwa od 2001 roku. Ci, którzy do końca roku nie wymienią starych dowodów na nowe powinni liczyć się z brakiem możliwości załatwienia wielu ważnych rzeczy, np. formalności w urzędach, odebrania listu poleconego na poczcie, wzięcia kredytu bankowego, sprzedaży czy kupna mieszkania itp.
Szacujemy, że w gminie Łęczna dowodów nie wymieniło jeszcze około 5 tys. mieszkańców.

ABY WYROBIĆ DOWÓD OSOBISTY NALEŻY MIEĆ…

  • WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO – formularze wniosków pobiera się w Biurze Obsługi Interesanta – pok. nr 11. UWAGA! Podpis pod wnioskiem należy złożyć w obecności pracownika Urzędu.
  • 2 FOTOGRAFIE – 35×45 mm, odkryte lewe ucho, bez kolczyka.
  • W przypadku panien i kawalerów – SKRÓCONY ODPIS AKTU URODZENIA W ORYGINALE. Osoby urodzone w Łęcznej nie składają tego dokumentu – potwierdzają dane w USC w Łęcznej.
  • W przypadku osób żonatych oraz zamężnych – SKRÓCONY ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA W ORYGINALE wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Osoby, które zawarły małżeństwo w Łęcznej nie składają tego dokumentu – potwierdzają dane w USC w Łęcznej.
  • W przypadku osób rozwiedzionych oraz wdowców – SKRÓCONY ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA W ORYGINALE wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku oraz przyczyną ustania małżeństwa. Osoby, które zawierały małżeństwo w Łęcznej nie składają tego dokumentu – potwierdzają dane w USC w Łęcznej.
  • Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł (dla Państwa wygody może być uiszczona bez prowizji w punkcie kasowym w Urzędzie w dniu składania dokumentów).
  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA WNIOSKODAWCY.
  • Komplet dokumentów należy złożyć w pok. nr 8 B.
  • W PRZYPADKU WYMIANY DOWODU NALEŻY WZIĄĆ ZE SOBĄ DOTYCHCZASOWY DOWÓD OSOBISTY.
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »