Archiwum: styczeń 2020

Ogłoszenie o naborze na członków komisji

Krasnosielc, 31.01.2020 r. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »