Archiwum: styczeń 2023

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28…

XXXIX Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1.Lista_obecności 2.Lista_obecności_(szczegółowa) 3.Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji 4.Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Krasnosielc porozumienia o…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »