Archiwum: grudzień 2010

Informacja

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wójt gminy Krasnosielc zarządza 24 grudnia 2010 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krasnosielcu za pierwszy dzień…

odśnieżanie dachów

Wójt Gminy Krasnosielc przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania dachów i chodników przylegających do posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r….

Drodzy Mieszkańcy!

Pragnę podziękować wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w tegorocznych wyborach samorządowych. Wysoka frekwencja jest dowodem na to, że nie boicie się Państwo brać odpowiedzialności za dobro naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim,…

Początek nowej kadencji

W dniach 2 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Krasnosielc, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Barbara Pięta przedstawiła sprawozdanie o przebiegu i wynikach wyborów samorządowych. Po wręczeniu przez…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »