Archiwum: kwiecień 2024

LI Sesja Rady Gminy Krasnosielc

  1. Lista obecności 2. Lista obecności (szczegółowa) 3. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji 4. Zatwierdzenie protokołu 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu GOK w…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »