Archiwum: marzec 2023

Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  Ogłoszenie Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego…

XLI Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1.Lista_obecności 2.Lista_obecności_(szczegółowa) 3.Przedstawienie i przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji 4.Zatwierdzenie protokołu 5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Krasnosielcu 6.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »