Archiwum: sierpień 2017

Umowa na usuwanie azbestu podpisana

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Krasnosielc”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »