Archiwum: sierpień 2019

Dni Krasnosielca już za nami!!!

Dni Krasnosielca to coroczne lokalne święto plenerowe. W tym roku przypadło ono na 3 dni „długiego weekendu tj. 16, 17 i 19 sierpnia 2019 r. W piątek od godzinie 21.00…

Nowy plac rekreacyjny w Niesułowie

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Niesułowo”. W ramach tej inwestycji…

Nowy plac zabaw w Wólce Rakowskiej

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka Rakowska”. W ramach tej…

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

2019 – Krasnosielc Wizyta studyjna na Pomorzu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krasnosielc Partner wiodący: Gmina Krasnosielc wraz z partnerem KSOW: Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »