Archiwum: luty 2012

Nocny Maraton z Książką

W roku bieżącym głównym punktem programu było zapoznanie dzieci z Mikołajkiem i jego kolegami ze znanej książki Rene Goscinnego. Zamiarem organizatorów było przeczytanie całej książki w ciągu nocy. Dzieciom czytali…

Komputerowy kurs angielskiego w bibliotece

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu oraz jej filie: w Amelinie, Drążdżewie i Rakach zapraszają wszystkie dzieci w wieku 6 -12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego. Dziecko może korzystać…

I N F O R M A C J A

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer…

Nowe przepisy o ochronie zwierząt

Karane będzie także utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji; wystawianie zwierzęcia domowego…

Bezpłatne kursy dla rolników

Agencja Szkoleniowa AP GRINIAR zaprasza rolników i ich domowników w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” na bezpłatne kursy: Obsługa programów Office (32 godziny); Pracownik administracyjno – biurowy (120 godzin); Telemarketer…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »